Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Älvbrinken

Nedanför Stadsparken och stadshuset ligger Älvbrinken som tidigare var ett industriområde. Nu pågår ett arbete med att utveckla och bevara området för rekreation och fritidsaktiviteter.

Arbete pågår

Arbetet med Älvbrinken är i full gång. Sedan tidigare är stadsparken och dess förlängning ner mot älven med läktare och kaj klar. De första byggnaderna finns på plats, Boströmsbäckens utlopp har fått ett nytt utseende, Strandgatan har byggts om till gångfartsområde och nu fortsätter vi med den sista etappen.

Gestaltningsförlaget som vi arbetar efter bygger på att skapa en stor variation av sociala mötesplatser med olika innehåll och karaktär. Årstidernas variation är ett grundläggande tema för att göra Älvbrinken så intressant som möjligt året runt.

Här kan du ta del av gestaltningsförslaget, stor fil 7MB (pdf, nytt fönster)

Det här är området vi jobbar med nu:

Älvbrinken, illustration Ramböll


 

Stadsparken

Aktuellt Skellefteås stadspark är en grön oas mitt i staden som inbjuder både till avkoppling och aktiviteter.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-09-05