Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Bergsbyskolan

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Provgränd 3
931 53 Skellefteå

Kartor

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Bergsbyskolan

Bergsbyskolan ligger ca 6 km från centrala Skellefteå i en trivsam miljö med närhet till skogen. Skolan har cirka 200 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 5. Det finns tre fritidshemsavdelningar på Bergsbyskolan. Här arbetar förskollärare, fritidspedagoger, lärare och specialpedagoger tillsammans. Skolan består av två huvudbyggnader, den gula och den röda skolan.

Vi vill att alla elever som finns på Bergsbyskolan ska känna sig trygga, trivas samt känna samhörighet med sina kamrater och personalen.  Vårt fokus är elevernas lärande och kunskapsutveckling, och vi arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn.  Alla elever ska få ledning och stimulans hos oss. Varje elev ska ges möjligheter till utveckling och lärande i riktning mot läroplansmålen.
Vi arbetar i större eller mindre grupper, för att på bästa sätt se till varje elevs individuella möjlighet att utmanas och utvecklas i alla sammanhang. På vår skola vill vi att alla elever ska bli sitt bästa jag.


Välkommen till Bergsbyskolan!

 

 

 

 

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Grundskolans läsårstider och lov

Aktuellt Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-02-06