Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Bergsbyn fritidshem

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Provgränd 3
931 54 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Bergsbyns fritidshem

Bergsbyns fritidshem har två avdelningar i direkt anslutning till ”Röda” respektive ”Gula” skolan som utgör Bergsbyskolan. Röda skolan är den äldsta skolan i centrala Skellefteå som fortfarande är i bruk.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2016-09-07