Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Avgifter för avfall

I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.

Du kan välja om du vill sortera ditt matavfall eller inte. Det är alltid fastighetsägaren som beslutar om abonnemanget så om du hyr din bostad behöver du inte välja.

Det här ingår i grundavgiften

 • Omhändertagande och transport av hushållens farliga avfall, kyl- och frysmöbler, vitvaror, elektronikavfall och grovavfall.
 • Projektering, bygglov och skötsel av återvinningscentraler (ÅVC).
 • Information och administration till hushåll och verksamheter.
 • Avslutning och täckning, efterbehandling och kontrollprogram för deponier, miljöavgifter, tillståndsansökningar, internhyror, kapitaltjänster med mera.
 • En- och tvåfamiljshus, flerbostadshus samt kontor och verksamheter betalar skilda grundavgifter. Avgiften betalas efter den service som ingår i abonnemanget. Grundavgift ska betalas per hushåll/lägenhet eller verksamhet.
 • Insamling av grovavfall 2 gånger per år.

Det här ingår i hämtningsavgiften

 • Personal- och fordonskostnader samt övriga kostnader vid insamling av hushållsavfall och jämförligt avfall från verksamheter.

Det här ingår i behandlingsavgiften

 • Förvarings-, transport- och omlastningskostnader.
 • Kostnad för omhändertagande och behandling.
 • Kostnad för skötsel och hantering på deponianläggning och återvinningscentraler.
 • Skatt på deponerat avfall.

Du måste alltid betala grundavgiften

Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtnings- och behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-06-13