Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Avgifter för avfall i fritidshus

Den totala avgiften för avfallsabonnemanget för ett fritidshus är 750 kr per säsong. Alla avgifter är inklusive skatt och moms.

Grundavgift kostar 250 kr per säsong. Hämtning och behandling kostar 500 kronor per säsong. Den totala avgiften är 750 kr per säsong.

Vid ett ägarbyte av ett fritidshus tar du även över det befintliga avfallsabonnemanget. Uppehåll och befrielse av hämtning upphör att gälla vid ägarbyte. Om du undrar över ditt abonnemang kan du kontakta kundtjänst.

  • Hämtning sker från vecka 20 till vecka 39
  • Fastighetsägaren ska transportera avfallet till uppställningsplats för kärl av hushållsavfall.
  • Om förändring sker så att fritidsbostaden inte används överhuvudtaget under perioden, kan du senast 15 april varje år ansöka om uppehåll i sophämtningen. Om ansökan beviljas blir du befriad från hämtnings- och behandlingsavgiften. Grundavgiften måste du fortsätta att betala. Ansökningsblankett finns att hämta på sidan med blanketter

Vad ingår i avgiften?

  • I grundavgiften ingår: Projektering, bygglov, utveckling av verksamheten, information och administration, avslutning och täckning, efterbehandling och kontrollprogram för deponier, miljöavgifter, tillståndsansökningar, internhyror samt räntor och amortering på investeringar.
  • I behandlingsavgiften ingår: Förvaring, mellanlagnring, transport och omlastning. Behandling genom förbränning och rötning. Skötsel och hantering på deponi- och biogasanläggningen samt återvinningscentraler.
  • I hämtningsavgiften ingår: Insamling av hushållsavfall. Personal och fordonskostnader.
  • Hämtning av grovavfall ingår inte.

Latrinkärl

Du kan köpa latrinkärl för avloppsavfall där hämtning ingår i priset. Läs mer här

Läs mer 

Flytta permanent till ditt fritidshus?

Om du ska flytta permanent till ditt fritidshus behöver du ändra sophämtningen till ett året runt-abonnemang. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig med det.

Övriga avfallstjänster

Aktuellt Information om de avfallstjänster som inte ingår i ditt avfallsabonnemang men som du kan beställa för en extra kostnad.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-08-30