Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Hushållsavfall

Insamlat hushållsavfall levereras efter mellanlagring på Degermyrans avfallsstation till Umeå Energi AB för förbränning med energiutvinning. Det är viktigt att hushållsavfallet enbart innehåller restavfall. Farliga ämnen får inte blandas med hushållsavfallet.

Kärlet ska vara framdraget för tömning senast klockan 04 hämtningsdagen. Om det upptäcks fel i sortering och emballering lämnas information på kärlet.

Placering av kärlet/kärlen

Du placerar ditt kärl olika beroende på om en vanlig sopbil eller en sidlastare hämtar avfallet. Om en vanlig sopbil tömmer sopkärlet ska du placera det väl synligt vid tomtgränsen med handtaget utåt. Har du två kärl, ställ kärlen med mellanrum så sopbilen kommer åt dem. Under vintern ska det även vara skottat och sandat runt sopkärlet.

Läs mer om hämtning av hushållsavfall och placering av kärlet
    
Observera att du inte ska lägga aska eller sot i sopkärlet! Aska och sot får du lämna gratis på bemannad återvinningscentral.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-05-08