Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Återvinningscentraler

Copy-Återvinningscentral-Kjell Magnusson-Tekniska kontoret, K. Bergsten.gif
Återvinningscentral. Illustration Kjell Magnusson.

Det avfall vi producerar måste tas om hand på ett miljöriktig sätt. På återvinningscentralerna kan privatpersoner kostnadsfritt och verksamheter mot en avgift lämna sitt avfall. Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentralerna.

I källsorteringsguiden finns information om vad du kan lämna på din återvinningscentral. Du kan inte lämna bildäck, de lämnas till försäljare av däck. Farligt avfall ska du lämna på miljöstationen, en särskilt anpassad plats på återvinningscentralen. Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.

Återvinningscentralerna har bemannade öppettider så att personal alltid kan hjälpa dig vid ditt besök.

ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALER

Så här tas avfallet om hand

Avfallet transporteras från återvinningscentralerna till Degermyrans avfallsanläggning i Skellefteå. Det avfall som går att återvinna bearbetas, det som går att kompostera komposteras. Avfall som inte går att återvinna deponeras och avfall som måste tas omhand på särskilt sätt mellanlagras för vidare transport.

Alla kommunala deponier i kommunens ytterområden har avslutats och efterbehandlats. Prover tas med jämna mellanrum för att se till att det inte går ut farliga ämnen i närliggande mark och vatten.

Transparenta sopsäckar

Aktuellt Det avfall som lämnas på återvinningscentralerna vara packat i transparenta sopsäckar. Har du packat ditt avfall i svarta sopsäckar ges du möjlighet a...

Pantmaskinen som sorterar själv

Aktuellt Skellefteå får den 29:e maskinen i Sverige när Pantamera kommer med en fullstor pantmaskin, ett panthus till Degermyrans återvinningscentral. Fördelen...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2018-05-09