Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Regler och abonnemang för avfall i en- och tvåfamiljshus

Du ska som kund välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sortera och hantera ditt matavfall. Det finns inget krav på att du ska sortera ditt matavfall. Du som väljer att inte sortera får en högre avgift.

Du som har en- eller tvåfamiljshus har tre alternativ att välja mellan: källsortering, hemkompostering och blandat avfall.

Alternativ 1: Källsortering

Källsortering är ett miljövänligt alternativ där du har två olika kärl. Ett grönt för restavfall och ett brunt för matavfall. Dina kärl töms var fjortonde dag.

I källsorteringsabonnemanget ingår en MaxAir-behållare per hushåll för inomhusbruk och majspåsar för insamling av matavfall. Kontakta kundtjänst om du vill välja källsortering

Alternativ 2: Hemkompostering

Om du har en varmkompost kan du välja alternativet hemkompostering. Då ingår ett grönt kärl för restavfall. Kompostbehållaren köper du själv och den ska vara godkänd enligt gällande regler. Ditt gröna kärl töms var fjortonde dag.

Om du vill välja hemkompostering behöver du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Fyll i och skicka in blanketten Anmälan om kompostering av avfall (pdf, nytt fönster) eller kontakta kundtjänst så hjälper de dig.

Läs om mer om kompostering.

Alternativ 3: Blandat hushållsavfall

Mat- och restavfall blandas i samma kärl. Ditt kärl töms var fjortonde dag.

Detta ger den största miljöbelastningen och därför är avgiften högst för detta abonnemang. Kontakta kundtjänst om du vill välja blandat hushållsavfall.

Gemensamma kärl (max tre hushåll)

För att ansöka om gemensamt sopkärl fyller du i och skickar in blanketten ansökan om gemensamt sopkärl för hushållsavfall (pdf, nytt fönster). Om ansökan inte beviljas kan du överklaga till bygg- och miljönämnden eller länsstyrelsen.  Skellefteå kommuns renhållningsordning (pdf, nytt fönster).

Hushåll som har gemensamt kärl betalar en grundavgift per hushåll. De delar på hämtnings- och behandlingsavgifterna. Ansökan gäller fram tills delningen sägs upp, eller att det sker ägarbyte på någon av fastigheterna.

Hämtning av restavfall en gång per kvartal

För att ansöka om tömning en gång per kvartal fyller du i och skickar in blanketten ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall till en gång i kvartalet (pdf, nytt fönster). För att du ska bli beviljad kvartaltömning har vi krav på varmkompost eller annat enligt överenskommelse med bygg- och miljökontoret.

Befrielse endast vid särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl kan en ansökan om eget omhändertagande av det avfall som blir över efter källsortering beviljas. Men bygg- och miljönämnden ser mycket restriktivt på detta. Du måste kunna visa att du tar hand om avfallet på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön eller att sådant avfall inte uppkommer på fastigheten. Att en fastighet endast är fritidsbebodd är inte skäl till befrielse.

Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtnings- och behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

Avgifter för avfall

Aktuellt I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2018-05-04