Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Regler och abonnemang för avfall i flerbostadshus

Som flerbostadshusägare ska du välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sortera och hantera ditt matavfall. Det finns inget krav på att du ska sortera ut matavfallet. Du bestämmer själv om du vill vara med och sortera eller inte, men avgiften varierar beroende på vilket alternativ du väljer och du som väljer att inte sortera får en högre avgift.

Flerbostadshusägare har två sophämtningsalternativ att välja mellan, källsortering och blandat avfall. Fastighetsägaren kan även bestämma tömningsintervall.

Alternativ 1: Källsortering

Källsortering är ett miljövänligt alternativ där du har två olika kärl. Ett grönt för restavfall och ett brunt för matavfall.

I källsorteringsabonnemanget ingår kärl för matavfall och kärl för restavfall. Hushållen får även en MaxAirbehållare för inomhusbruk och majsstärkelsepåsar för insamling av matavfall.

Alternativ 2: Blandat hushållsavfall

Om du väljer detta abonnemang hanterar du ditt avfall på samma sätt som tidigare. Allt mat- och restavfall blandas i samma kärl.

Detta ger den största miljöbelastningen och därför är avgiften högst för detta abonnemang.

Dragavstånd

Om kärlet är placerat så att kärlet måste dras en bit till sopbilen tillkommer en kostnad per kärl och år.

Kärlplaceringstillägg

Kärlplaceringstillägg tillkommer då kärlet inte är placerat i marknivå. Avgiften gäller per kärl och år.

Avgifter för avfall

Aktuellt I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-09-07