Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Slamtömning

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Det är Skellefteå kommun som ansvarar för slamtömningen och den utförs i sammarbete med entreprenören Allmiljö.

Två typer av avloppsanläggningar

Det finns två huvudtyper av avloppsanläggningar med olika regler för tömning.

  • Brunn som är kopplad till en infiltration. Brunnar töms enligt ett fastställt intervall. Tömningen sker automatiskt utan att fastighetsägaren behöver göra någon beställning.
  • Sluten tank. Slutna tankar har inget fastställt tömningsintervall. Fastighetsägaren beställer tömning,

Slamtömning av brunnar

Under slamsäsongen kör slambilarna en ordinarie tur genom hela kommunen. Det är både ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt att arbeta. Fler än 5000 slamtömningar utförs under den ordinarie turen varje år.

I taxan för tömningar enligt turlista ingår även möjlighet att få en sms-avisering innan slambilen börjar trafikera området. SMS-avisering beställer man hos kommunens kundtjänst. Det är även hos kommunens kundtjänst man beställer extra slamtömning.

Slamtömning av tankar

Slutna tankar töms vanligen på avrop. Det vill säga att fastighetsägaren ringer och beställer tömning av sin tank. Det är viktigt att beställningen sker i god tid (minst 14 dagar) innan slamtömningen måste utföras.

Vet man om tömningsbehovet för sin tank är det en god idé att göra en fast beställning och få sin tank tömd med automatik en viss månad varje år, eller att beställa att den ska tömmas i samband med att den ordinarie turen passerar i området. Beställningar görs hos kommunens kundtjänst.

Frågor och svar om slamtömning

Aktuellt Här får du svar på dina funderingar kring slamtömning. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2018-04-19