Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Brandskydd och sotning

Sotningsbilder-259.jpg

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Skellefteå är en av få kommuner i landet som driver sotningsverksamheten i egen regi.

Sotningsavdelningen har stängt för semester v. 29-30

Sotningsavdelningen utför:

  • Sotning
  • Brandskyddskontroll
  • Rensning av ventilation och imkanaler
  • Besiktning av eldstäder, rökkanaler med mera

Sotning

Att sotningsavdelningen har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från fyra gånger per år till en gång vart tredje år.

Gör alltid en anmälan om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny.

Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning. Vi vill veta om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som utses av kommunen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar hur ofta brandskyddskontrollen ska utföras. Beroende på vilken anläggning du har, hur den används eller vilket bränsleslag du använder är kontrollfristen två, tre eller sex år.

Önskar du extra trygghet?

Du kan även beställa en utökad kontroll av brandskyddet i din fastighet. Då besiktar sotningsavdelningen din eldstad och rökkanal genom en täthetsprovning och inspektion med kamera. Utökad kontroll innebär ökad trygghet.

Det går också att begära en konsultation om du funderar på att köpa ett hus. Det är en god idé att ta reda på saker som berör husets eldstäder, rökkanaler och sotning innan köpet. Du kan kontrollera eldstäders och rökkanalers status genom att beställa en konditionsbesiktning.

Egensotning

Kommunen kan i enskilda fall medge att en fastighetsägare utför sotning i den egna fastigheten. Information om hur du ansöker om egensotning får du av sotningsavdelningen. Observera att möjligheten till egensotning endast omfattar rengöringsmomentet. Brandskyddskontrollen ska fortfarande utföras av en yrkesutbildad sotare med särskild behörighet.

Energi och uppvärmning

Aktuellt Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips om hur du kan minska din energianvändning och öka andelen förnybar energi. Du får råd kring olika up...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-06-29