Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Avgifter för att bygga, installera eller riva

Varje lov eller anmälan är individuell och avgiften beräknas utifrån vad de innehåller samt hur stor yta det gäller. På den här sidan kan du se ungefärliga riktpriser för olika åtgärder vid en viss tänkt area.

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Priserna baseras på prisbasbeloppet som justeras 1 januari varje år. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area (m²), vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.

Det kan även tillkomma avgifter för exempelvis nybyggnadskarta (mer info och priser här), mätuppdrag, vatten- och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät (mer info och priser här). 

Även vid nekat bygglov får du betala en viss avgift.

Om du ska bygga, installera, riva Kostnad (riktpriser) 
Nybyggnad av enbostadshus <130 m² 16 800 kr
Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m² 22 400 kr
Nybyggnad av enbostadshus 200-299 m² 28 000 kr
Nybyggnad av fritidshus <80 m² 10 600 kr
Nybyggnad av fritidshus >80 m² se pris för enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus <16 m² 3 900 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m² 6 900 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 50-99 m² 14 500 kr
Tillbyggnad av fritidshus <50 m² 5 800 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd  <50 m² 3 300 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd >50 m² 6 900 kr
Inglasning av balkong 1-5 stycken 3 500 kr
Inglasat uterum 3 500 kr
Fasadändring mindre 2 300 kr
Fasadändring större 4 500 kr
Attefall: Bostadskomplement 25 m² 4 946 kr
Attefall: Utbyggnad 15m² bruttoarea 3 226 kr
Attefall: Förråd/carport 25m² (enklare användningsområden) 2 796 kr
Attefall: Takkupor 3 011 kr
Installation av eldstad 1 344 kr
Förhandsbesked 5 400 kr
Strandskyddsdispens 5 400 kr
Rivning < 250 m² 5 400 kr
Rivning 250-999 m² 10 800 kr
Kungörelse av beslut i Post- och inrikes tidning 269 kr
Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostads- eller fritidshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om lov.
Synpunkter från sakägare           Kostnad               
1-5 sakägare 2 200 kr
6-9 sakägare 3 300 kr
10- sakägare 6 500 kr

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-01-25