Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Behövs bygglov eller anmälan?

När behöver du söka bygglov? Och när behöver du göra en anmälan inför en byggåtgärd? Här får du information om vad som gäller för småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus samt fritidshus.

Det första du behöver ta reda på är om ditt hus ligger utanför sammanhållen bebyggelse, inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det är nämligen olika regler för när bygglov och anmälan för en byggåtgärd behövs beroende på var ditt hus ligger. Inom detaljplanerade områden gäller planens särskilda regler.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Kommunen definierar vilka områden som är sammanhållen bebyggelse.

Vad gäller för din fastighet?

Kontakta kundtjänst för information.

Vad gäller för verksamheter och flerfamiljshus?

Detta gäller för verksamheter, flerfamiljshus, skogsbruk och jordbruk

Bygglovsbefriat

Aktuellt De bygglovbefriade åtgärder som beskrivs på denna sida gäller för en- och tvåbostadshus samt fritidshus. Längre ner på sidan kan du läsa om särskilda ...

Enkelt bygglov?

Aktuellt Vissa ärenden kallar vi för enkla bygglovsärenden. Här får du veta om ditt projekt kan bedömas som ett enkelt bygglovsärende. Den slutliga bedömningen...

Andra tillstånd och regler

Aktuellt Förutom bygglov och/eller anmälan inför en byggåtgärd kan det finnas andra tillstånd du behöver söka eller regler att ta hänsyn till. Ta alltid i förv...

Riktlinjer för enklare byggande

Aktuellt Här hittar du riktlinjer för enklare byggande. Du kan ladda ner riktlinjerna och läsa dem på skärmen eller skriva ut dem. Riktlinjerna är bygg- och mi...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2018-02-28