Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Vilka handlingar behövs?

På den här sidan ser du vilka handlingar du ska bifoga tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på vilken åtgärd du ska göra.

Bygglov

Följande handlingar ska lämnas in:

Det spelar ingen roll vilket format de inlämnade ritningarna har (t.ex. A4 eller A3) det är skalan som är viktig.

Förhandsbesked

Följande handlingar ska lämnas in:

  • En karta i mätbar skala, gärna 1:400 eller 1:1000, som visar tänkt placering av byggnad och tillfartsväg. Vid stor fastighet visa även förslag på tomtstorlek
  • Ett katalogblad eller liknande som visar önskad hustyp
  • Blankett J - förhandsbesked bygglov

Anmälan

Följande handlingar ska alltid lämnas in (val av blankett beror på vad du ska göra):

Följande handlingar ska lämnas in vid behov i övriga anmälansärenden:

Rivning

Följande handlingar ska lämnas in inom detaljplanerat område:

Följande handlingar ska lämnas in utanför detaljplanerat område:

Marklov

Följande handlingar ska lämnas in:

Strandskydd

Följande handlingar ska lämnas in:

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda med ritningshuvud i nedre högra hörnet. Kopierade på vitt papper med svart text och svarta linjer, samt nedvikta till A4.

En ritning görs alltid skalenlig och ska vara måttsatt. Måttsätt aktuella delar på respektive ritning. Avstånd till gata och tomtgräns måttsätts på situationsplanen. På fasadritningarna ska befintliga och blivande marklinjer vara inritade.

Digitalt ritningsarkiv

I det digitala ritningsarkivet kan du själv, utan kostnad, söka och hämta arkiverade och avslutade bygglovhandlingar som är upprättade senast sista december 2011.

Andra tillstånd och regler

Aktuellt Förutom bygglov och/eller anmälan inför en byggåtgärd kan det finnas andra tillstånd du behöver söka eller regler att ta hänsyn till. Ta alltid i förv...

Behövs bygglov eller anmälan?

Aktuellt När behöver du söka bygglov? Och när behöver du göra en anmälan inför en byggåtgärd? Här får du information om vad som gäller för småhus, det vill säg...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-10-30