Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

K-märkt

I Skellefteå kommun använder vi begreppet k-märkt om alla hus, anläggningar och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde. Genom olika former av skydd garanteras skelleftebor och besökare rätt till en viktig del av vårt kulturarv.

Identitet

Skydden kan se olika ut, men vad det egentligen handlar om är identitet: egenskaper hos huset som ger det karaktär. Värnar vi de egenskaperna förbinder vi oss med vår gemensamma historia. En stad utan identitet eller historia är inte attraktiv, varken för dess invånare eller för besökare.

Stolthet

Det viktigaste skydd ett hus kan få är att dess ägare eller invånare känner stolthet över det. Om det fungerar, och om man erbjuds råd och tips inför renovering, om- och tillbyggnad är mycket vunnet. Därför är dialogen med medborgarna en hörnsten i allt arbete med kulturmiljövård. De formella skydd ett särskilt värdefullt hus kan få enligt plan- och bygglagen eller kulturminneslagen kan vara av olika slag.

På de här sidorna kan du se om ditt hus är k-märkt, läsa om skydd och bidrag samt ladda ner dokument som på olika sätt beskriver våra kulturmiljöer. Vi bjuder också på en liten stilguide.

Skydd och bidrag

Aktuellt Alla som äger ett hus är skyldiga att vårda och underhålla det. Om man har ett särskilt värdefullt hus och särskilda krav ställs, kan dock kostnaderna...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07