Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kartor och mätning

Här finns bland annat information om kartor och vilka mätuppdrag kommunens mätningsingenjörer kan hjälpa till med.

Kartor

Via vår kartportal hittar du kommunens webbkarta, som visar massor av intressant information. Du kan till exempel söka efter lediga tomter, se var kommunens 175 mil skoterleder är dragna, eller hur långt du har till närmaste skola. Besök kartportalen

Mätning

Under sidan Mätning kan du läsa mer om de mättjänster som kommunens mätningsingenjörer kan hjälpa till med. Där finns information om bland annat husutsättningar, nybyggnadskartor, vilket referenssystem kommunen använder och flygfotografering.

Flygfotografering med drönare

Aktuellt Att utföra mätningsuppdrag med drönare är en metod för att samla in och ajourhålla data. Metoden underlättar dessutom avsevärt vid exempelvis mätning ...

Vad säger planen?

Aktuellt Arbetet med karttjänsten "Vad säger planen?" pågår för fullt. Cirka 900 detaljplaner producerade under 100 års tid med olika lagstiftningar och intent...

Husutsättning

Aktuellt När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byg...

Nybyggnadskarta

Aktuellt Nybyggnadskartan visar din fastighets gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp m.m. En nybyggnadskarta a...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-04-13