Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kalibrera din GPS

Har du en handhållen GPS-mottagare och är en lite mer erfaren användare? Då kan vår kontrollpunkt hjälpa dig att kalibrera din GPS och välja vad som ska visas i displayen.

Kontrollpunkt med en koordinatlista (pdf, nytt fönster)

Visa kontrollpunktens läge i Google maps (extern webbplats, nytt fönster)

I PDF-filen visas positionen för en ståldubb som är belägen på en låg berghäll strax norr om travbanan i Skellefteå. En av finesserna med kontrollpunkten är att du själv kan ändra i din egen GPS så den passar det kartmaterial du har. Äldre kartor kan exempelvis ha RT 90 som referenssystem medan nya har SWEREF 99 TM eller SWEREF 99 20 15.

En GPS använder ett referenssystem för navigation som heter WGS 84 och som gäller över hela jordklotet. Du kan ställa om displayen på din egen GPS så att den visar det referenssystem som tillfället passar dig bäst. Det gör du genom att justera formatet på positionen i din GPS, ofta under ”Inställningsmeny/Navigation/Positionsformat”. Du kan alltså få din GPS att visa olika värden medan grundsystemet hela tiden är detsamma.

Om du vill mäta höjder så behöver din GPS vara utrustad med en höjdmätare (barometer). Du kan välja mellan tre olika höjdsystem i koordinatlistan. Du måste befinna dig precis på punkten när du kalibrerar. Höjdvärdet kommer sedan att förändras beroende på lufttrycket när du förflyttar dig i höjdled. Ska du använda den här funktionen måste du kalibrera alldeles innan du vill utföra höjdmätningen för att inte få så stora avvikelser. 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-10-26