Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar din fastighets gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp m.m. En nybyggnadskarta används som underlag till den situationsplan som du ska bifoga med din bygglovsansökan.

Här kan du se ett exempel som visar hur en nybyggnadskarta kan se ut (pdf, nytt fönster)

Behöver jag en nybyggnadskarta?

I de riktlinjer för nybyggnadskartor som bygg- och miljönämnden har antagit står det att:

  • nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad av huvudbyggnad, men kartan kan krävas vid andra tillfällen om bygglovshandläggaren tycker att det är nödvändigt
  • bygglovshandläggaren kan tillåta undantag från kravet på nybyggnadskarta när det är uppenbart onödigt att göra en.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

Vem får göra nybyggnadskartor?

Nybyggnadskartor kan göras av kommunens mätningsingenjörer eller av fristående konsulter. Kraven som ställs på den som utför mätningarna är att han eller hon har kunskap inom det fastighetsrättsliga området samt har grundläggande mätningsteknisk färdighet enligt Handbok i mät- och kartfrågor, HMK (extern webbplats, nytt fönster). 

Nybyggnadskartan bra grund för situationsplanen

Med hjälp av din nybyggnadskarta kan du rita den situationsplan som du också ska skicka med bygglovsansökan.

För att göra det enklare för dig att göra situationsplanen kan vi, när vi ändå utför mätningar till nybyggnadskartan, mäta in den plats på tomten där du har tänkt placera din byggnad. Det du behöver göra inför detta är att markera platsen där byggnadens hörn kommer att hamna. Som markering kan du exempelvis använda käppar. De inmätta markeringarna kommer att synas på din nybyggnadskarta och fungerar som ett stöd när du gör situationsplanen. Glöm inte att meddela oss om du vill att vi ska mäta in dina markeringar.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-12-07