Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Priser mätuppdrag

Priser nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta enbostadshus/enstaka byggnad          Pris (inkl moms)
Oavsett tomtyta 9 968 kr
Nybyggnadskarta övriga byggnader:
Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt övriga byggnader och anläggningar
Tomtyta mindre än eller lika med 1999 m² 9 968 kr

Priser grovutsättning

Grovutsättning av mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. upp till 8 punkter Pris (inkl moms)           
15 - 49 m² 2 658 kr
Grovutsättning av ny- och tillbyggnad upp till 8 punkter
1 - 199 m² 5 981 kr

Priser finutsättning

Finutstättning av ny- och tillbyggnad upp till 8 punkter    Pris (inkl moms)
1 - 199 m² 11 961 kr

Övriga mätuppdrag

Övriga mätuppdrag debiteras efter nedlagd tid                                            Pris (inkl moms)         
En person med minst fem års mätningsteknisk färdighet enligt
HMK (Handbok i mät- och kartfrågor)
1 201/timme
Mätlag (två personer) 1 869 kr/timme

 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. Gäller fr.o.m. 2016-01-01. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-11-08