Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Referenssystem

Inom hela Skellefteå kommun använder vi oss av referenssystemen SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd. Vi nyttjar dem vid all fältmätning, kartläggning och redovisning av geografiska data.

Sveriges officiella referenssystem

SWEREF 99 och RH 2000 är Sveriges officiella referenssystem och i Skellefteå kommun använder vi oss av projektionen 20 15. Du kan läsa mer om de olika projektionerna på Lantmäteriets hemsida (nytt fönster).

Skellefteås byte av referenssystem

I Skellefteå har vi använt oss av SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd i några år. Införandet skedde i två etapper. I juli 2007 ersattes det referenssystem som sedan mitten av nittonhundratalet använts i området kring Skellefteå tätort, Skelleftehamn och Bureå. Ett par år senare, 2009, började vi använda oss av de nya referenssystemen i hela Skellefteå kommun.

Läs rapporten från 2009 om bytet av referenssystem i hela kommunen (pdf, nytt fönster)

Läs rapporten från 2007 om bytet till nytt referenssystem i Skellefteå tätort, Skelleftehamn och Bureå (pdf, nytt fönster)

Vad medför bytet till det nya höjdsystemet för oss i Skellefteå?

De mest noggrant bestämda höjdpunkterna kallas för fixpunkter. Dessa fixpunkter har nu anslutits till RH2000.

Här kan du läsa om de kommunala fixpunkterna och deras skillnader i höjd när man jämför det gamla och det nya systemet (pdf, nytt fönster)

Här kan du läsa om de övriga höjdsatta punkterna som inte är fixpunkter (pdf, nytt fönster)

Besök gärna kommunens portal för kartor. Här kan du bland annat se kommunens punkter i stomnätet och gränser mellan olika områden. Besök Skellefteå kommuns kartportal (nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-10-26