Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Marklov

Planerar du att schakta eller fylla upp mark? Om du vill förändra markens höjdläge mer än 0,5 meter inom detaljplanerat område, behöver du ansöka om marklov.

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om man höjer eller sänker tomtmarken med mer än 0.5 meter. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Ansöka om marklov

Här kan du läsa vilka handlingar du behöver lämna in när du ska ansöka om marklov.

Trädfällning

Aktuellt På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark.

Olovlig åtgärd

Aktuellt När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov är det en olovlig åtgärd. Samma sak gäller om du börjar bygga inn...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2018-02-28