Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Rivning

På den här sidan kan du läsa vad som gäller när du vill riva en byggnad.

Rivningslov inom detaljplanerat område

Vill man riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

Rivningsanmälan utanför detaljplanerat område

Vill man riva hela eller delar av huvudbyggnaden utanför detaljplanerat område krävs rivningsanmälan. Vill man riva en komplementbyggnad behövs inget tillstånd.

Vilka handlingar behövs?

Här kan du se vilka handlingar du behöver lämna in när du vill riva något.

Kontrollansvarig (KA)

När en åtgärd kräver rivningslov kan det behövas en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige måste vara certifierad.  Certifierade kontrollansvariga hittar du här.

Undantag från krav på rivningslov eller anmälan

Kravet på rivningslov eller anmälan gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske.

Asbest - eternit

Aktuellt Asbestdamm kan ge bestående skador på lungorna. Om du ska riva en byggnad är det viktigt att hantera asbesthaltigt material på rätt sätt. Den här info...

Olovlig åtgärd

Aktuellt När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov är det en olovlig åtgärd. Samma sak gäller om du börjar bygga inn...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07