Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Byggprojekt - byggnader

Skellefteå kommun Fastighet ansvarar för att alla kommunala verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. För att klara detta krävs kontinuerliga om- och nybyggnationer.

Här kan du läsa om några av de aktuella byggprojekt som vi jobbar med nu.

Kaplanskolan

Kaplanskolan ska omvandlas till en grundskola (förskoleklass till årskurs nio). Andra verksamheter som också kommer att finnas på Kaplanskolan är:

  • grundsärskolan årskurs 1-9
  • fritids- och eftermiddagsverksamhet
  • kommunens centrala hörselverksamhet

 

Skolan får också, bland annat, ett konstgräs och en skateboardhall i närheten av fritidsgården. En förskola ska också byggas i samma kvarter.

Särskolan och årskurs 4 och 5 (från Mobacken och Sjungande dalen) har redan nu från och med höstterminen -16 sina lektioner på Kaplanskolan.


Bureå

I Bureå byggs en ny förskola med tio avdelningar. I byggnaden finns dessutom ett tillagningskök för både förskolan och skolan samt en matsal för skolans elever. Förskolan byggs på en del av den befintliga gräsplanen vid skolan.

Beräknad inflyttning sommaren 2017.

Bredvid förskolan finns en fullstor konstgräsplan.

Illustration Tallbacka förskola 

Morö backe

Just nu renoveras den befintlig skolan. En ny högstadieskola med tillhörande idrottshall håller på att byggas. Både renoveringen och nybygget beräknas vara klart hösten 2018.

Morö Backe skolan 

Moröhöjden

En ny förskola med 6 avdelningar byggs helt i trä och ska certifieras enligt miljöbyggnad silver. Bygget planeras vara klart under hösten 2017.

Möröhöjdens förskola 

 

Burträsk - Björnåkersskolan

Fritidsgården på Björnåkersskolan kommer att byggas om med start hösten 2017.

En ny förskola med fyra avdelningar kommer att börja byggas den 1 maj. Den planeras att vara klar januari 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.

Brännan

I augusti 2017 kommer en ny förskola med fyra avdelningar börja byggas. Förskolan är placerad på skolområdet.

Brännanskolan byggs om till en f-3-skola. Ett nytt tillagningskök kommer också att byggas. Arbetet påbörjas i januari 2018.

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler

Informationen granskades: 2017-09-08