Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Byggprojekt - byggnader

Skellefteå kommun Fastighet ansvarar för att alla kommunala verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. För att klara detta krävs kontinuerliga om- och nybyggnationer.

Här kan du läsa om några av de aktuella byggprojekt som vi jobbar med nu.

Kaplanskolan

Kaplanskolan ska omvandlas till en grundskola (förskoleklass till årskurs nio). Andra verksamheter som också kommer att finnas på Kaplanskolan är:

  • grundsärskolan årskurs 1-9
  • fritids- och eftermiddagsverksamhet
  • kommunens centrala hörselverksamhet

 

Skolan får också, bland annat, ett konstgräs och en skateboardhall i närheten av fritidsgården. En förskola ska också byggas i samma kvarter.

Särskolan och årskurs 4 och 5 (från Mobacken och Sjungande dalen) har redan nu från och med höstterminen -16 sina lektioner på Kaplanskolan.

 

Morö backe

Just nu renoveras den befintlig skolan. En ny högstadieskola med tillhörande idrottshall håller på att byggas. Både renoveringen och nybygget beräknas vara klart hösten 2018.

Morö Backe skolan 

 

Burträsk - Björnåkersskolan

Fritidsgården på Björnåkersskolan kommer att byggas om med start våren 2018.

En ny förskola med fyra avdelningar kommer att börja byggas våren 2018. Den planeras att vara klar våren 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.

Brännan

Våren 2018 kommer en ny förskola med tillagningskök och fyra avdelningar börja byggas. Förskolan är placerad på skolområdet.

Brännanskolan byggs om till en f-3-skola. Arbetet påbörjas i våren 2018.

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler

Informationen granskades: 2017-11-28