Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Lantbruk och annan djurverksamhet

Här får du lite information om vad som gäller för lantbruk och annan djurhållning. Ta reda på om det krävs tillstånd eller anmälan innan du börjar. Mera information får du också hos länsstyrelsen.

Djurskydd

För djurhållning i ett lantbruk behövs tillstånd av länsstyrelsens lantbruksenhet. Lantbruksenheten förprövar stallet/byggnaden utifrån djurskyddslagen.

Miljöpåverkan

Lantbruken ska också prövas för sin miljöpåverkan enligt miljöbalken. I vissa fall är det länsstyrelsen miljöenhet som ger tillstånd i andra fall ska verksamheten anmälas till kommunens bygg- och miljönämnd.

  • Lantbruk med mer än 400 djurenheter ska ha miljötillstånd av länsstyrelsens miljöenhet.
  • Lantbruk med mer än 100 och upp till 400 djurenheter ska göra en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Djur inom tätbebyggt område

För att ha orm, höns, får, svin, nötkreatur eller häst inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd från bygg- och miljönämnden. Det krävs också tillstånd för att ha pälsdjur, men inte om pälsdjuret/en är sällskapsdjur. Ansökningsblanketter för tillstånd hittar du under fliken Blanketter högst upp på sidan.

Djurstallar inom tätbebyggt område

Bygg- och miljönämnden beslutar också om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område. Använd byggblankett A - ansökan om lov.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-10-03