Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Luftkvaliteten vid E4

Nu kan du följa hur luftkvaliteten varierar vid E4:an i centrala Skellefteå. Det är framförallt trafiken som är källan till luftföroreningarna i stadskärnan, och diagrammen på denna sida visar hur luftkvaliteten varierar över de senaste dagarna utifrån trafikmängd och väder.

Skellefteå kommun har mätt luftkvaliteten vid E4:an sedan 2006, och under flera av åren därefter har miljökvalitetsnormen för dygnsvärdet på kvävedioxid överskridits. För att värna om vår hälsa i centrala Skellefteå har Skellefteå kommun arbetat fram ett åtgärdsprogram för renare stadsluft. Genom att fortsätta följa utvecklingen av luftkvaliteten över tid kan vi se om åtgärderna ger effekt.

I diagrammen kan du följa hur koncentrationen av kvävedioxid och partiklar varierar över de senaste dagarna. De högsta föroreningshalterna över dygnet uppstår i samband med resandet till och från arbetet på morgonen och eftermiddagen. Men även om trafiken är källan till föroreningarna, så är det framförallt årstid och väder som avgör koncentrationerna över året. Temperatur och vindförhållanden avgör om föroreningarna ventileras bort eller stannar kvar. Årets högsta föroreningshalter uppstår under kalla, vindstilla vinterdagar.

Mätningarna av luftkvaliteten i realtid

Vi mäter luften utmed E4 i centrala Skellefteå dygnet runt. Diagrammen nedan visar läget de senaste dygnen. Diagrammet för kvävedioxid (NO2) uppdateras varje timme. Diagrammet för partiklar (PM10) uppdateras en gång per dygn. Mätdata som visas i diagrammen är dock inte kvalitetssäkrade. Observera! Om du varit in på denna webbsida förut kan du behöva uppdatera den för att diagrammen ska visa de senaste dagarnas mätvärden.

Kvävedioxid, NO2 (halter anges i µg/m3)

Partiklar, PM10 (halter anges i µg/m3)

Historiska mätningar av luftkvaliteten

Här hittar du årsmedelvärden över luftkvaliteten från 2006 och framåt.

Dokument

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-05-09