Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Tomgångskörning

Ett fordon får stå stilla med motorn på i högst 1 minut inom detaljplanerat område, med vissa undantag. Detta enligt de lokala föreskrifterna, som är till för att skydda människors hälsa och miljön vi lever i.

I de lokala föreskrifterna står att en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får inom område med detaljplan hållas igång utomhus i högst 1 minut.

Detta gäller inte:

  1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö
  2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets
    ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än
    sådan som avser uppvärmning.

Ladda ner de lokala föreskrifterna (pdf, nytt fönster)

Reglerna gäller både för yrkesmässig trafik och för privatpersoner.

Problem med tomgångskörning

Tomgångskörning orsakar problem både för luftkvaliteten, vilket kan leda till hälsoproblem, och för klimatet. Undvik speciellt att ha bilen på tomgång när den är kall eftersom utsläppen av föroreningar då är som störst. Genom att använda motorvärmare och skrapa rutorna innan bilen startas kan utsläppen minskas under den kalla delen av året.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07