Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon 0910-73 50 00

Telefontider Ring eller besök oss
vardagar 7-17 (receptionen 17.30)

Besöksadress Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Råd för vedeldare

Vedeldning är bra ur miljösynpunkt. Under förutsättning att du har en effektiv panna med ackumulatortank - och att du eldar på rätt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till dina grannar när du eldar. Vedeldning har lägre driftskostnad än el och olja.

Att tänka på vid köp av ny panna

Välj bara miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme. Se till att du får skriftliga eldningsanvisningar av fabrikanten.

Lär känna din kamin eller panna

Kaminer och pannor ska levereras med utförliga drifts- och skötselanvisningar. Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för. Rök, lukt och sotbildning ger bra indikationer på om du eldar rätt. Läs mer under "Korta tips för vedeldare".

Anmäl förändringar

Anmäl till sotningsavdelningen om du gör förändringar i din eldning, till exempel om du byter bränsleslag eller panna. Det kan innebära att rökkanalen måste rengöras med andra intervall.

Förbud mot vedeldning

Den ökande vedeldningen är inte utan problem. De flesta av oss bor idag tätt inpå varandra. Under tiden 15 juni till 15 augusti är det förbjudet att elda med ved inom detaljplanelagt område, om inte pannan är försedd med ackumulatortank eller är miljögodkänd.

Hantering av veden

Veden ska helst klyvas i början av maj då luftfuktigheten är lägst. Trava veden på torr, väldränerad mark. Veden bör torka i minst ett år och förvaras luftad under tak för bästa resultat. Lägg aldrig en presenning över vedhögen. Då torkar den dåligt och risken är stor att den angrips av mögel- och rötsvampar.

Korta tips för vedeldare

Att lära sig att elda effektivt kan kräva lite övning. Här får du några tips.

 • Elda med torr ved! Annars går en stor del av energin åt till att torka bränslet.
 • Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Tilluftsspjället ska alltid vara öppet - reglera med frånluftsspjället.
 • Braselda. Det är bättre att elda rejält morgon och kväll än att "snålelda" under hela dagen.
 • Få snabbt ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden. Låt elden ta sig i finhuggen ved innan du lägger på fler vedträn.
 • Ha en ordentlig glödbädd varje gång du lägger på mer ved.
 • Kontrollera röken. Har du god förbränning är röken svagt vit eller genomskinlig. Vit rök tyder på fuktig ved. Är röken gul eller svart har du för låg temperatur eller dålig tilluft.
 • Ta hänsyn till grannarna. Vissa människor, till exempel astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra.
 • Lägg askan i ett rymligt metallkärl med lock.
 • Håll rent i pannrummet, skräp innebär stor brandrisk. Förvara bränslet på säkert avstånd från eldstaden.
 • Sopor brinner dåligt, de är dessutom förbjudna att elda.
 • Målat eller tryckimpregnerat trä, spånplattor och dylikt lämnar du kostnadsfritt på återvinningscentralerna.

Mer råd och tips om vedeldning hittar du här.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-02-21