Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Finansiering

Kostnaderna fördelas på flera år. Här kan du läsa hur de fördelas.

Kostnader kommer att fördelas på flera år. Projektet blir därmed en mindre belastning för både den statliga och kommunala budgeten.

  • Kostnaderna för Fas 1 blev 17,8 miljoner kronor varav hälften betalades av kommunen.
  • Åtgärdskostnaderna för Fas 2 är beräknade till ca 63 miljoner kronor men bör stanna på ca 47 miljoner kronor. Kommunens kostnad beräknas till ca 4,5 miljoner kronor.
  • Under Fas 3 genomförs marksaneringåtgärder av Härvelträsket. Kostnader beräknade till ca 85 miljoner kronor. Kommunens kostnad beräknas till ca 1 miljon kronor.

Projektet förväntas avslutas under 2016 och de sammanlagda kostnaderna beräknas uppgå till ca 150 miljoner kronor.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-09-07