Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Tidplan

Scharinsprojektet är indelat i tre faser.

Tidsplan

Projektets tre faser:

  • Fas 1 (2001-2008) är avslutat då rivning av byggnader samt minimering av miljörisker ovan jord gjordes.
  • Fas 2 som nu pågår är marksaneringsåtgärder av de västra delområdet samt markundersökningar av Härvelträsketområdet, den östra delen av Scharinsområdet. Om allt går planenligt är denna fas klar 2013.
  • Fas 3 (2012-2016) innebär marksaneringsåtgärder av Härvelträsket.


Västra delarna av Scharinsområdet planeras vara helt återställda under 2013 och hela Scharins-området planeras vara tillgängligt för ny verksamhet 2016.
 


 


 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-09-07