Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Trädfällning

På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark.

Det finns vissa tillfällen då det kan vara lämpligt att ta ner eller beskära träd. Växtlighet som väsentligt stör viktiga funktioner som sikt i korsningar eller vid övergångsställen är några exempel.

Växtligheten kan också med åren ha tornat upp sig kring bostäder och börjat skugga balkonger eller uteplatser. Det brukar då gå att få in mer sol genom att öppna upp luckor med röjning och gallring i skogspartiet, eller genom att beskära vissa grenar på träden.

När vi inte fäller, röjer eller gallrar

Planterade parkträd fälls normalt sett inte. Inte heller träd eller skogspartier som misstänks hindra signal till parabol/TV-/mobil-/datormottagare. Nedfallande kottar, bär, barr, kvistar, frukt, honungsdagg, fågelspillning, löv att kratta, skräp i hängrännor är inte giltiga orsaker till att få träd fällda.

Lämna in en ansökan

Du kan som privatperson lämna in en ansökan om att ta bort träd eller sly på kommunens mark. Alla ärenden får en individuell bedömning och behandlas i turordning, det kan bli flera års väntetid. I vissa fall kontaktas uppgiftslämnaren och eventuella berörda grannar för kompletterande uppgifter när det börjar vara dags för åtgärd.

Öppna blanketten ”Ansökan om att ta bort träd eller sly på kommunens mark” (pdf, nytt fönster)

Vid skaderisk

Akuta trädfällningar görs undantagsvis året om. Det rör sig då ofta om träd som skadats av storm, påkörning eller likande och utgör en skaderisk för person eller egendom. Gäller ärendet den typen av trädfällning ska du istället direkt ta kontakt med kundtjänst.

Övrig trädfällning

Det är straffbart (egenmäktigt förfarande) att ta bort träd eller sly på annans mark utan tillstånd från markägaren. Kommunen utför endast åtgärder på allmän mark. Gäller det ärenden på privat mark hänvisas du till företag som utför trädfällning. Några tips är att söka efter "trädfällning" eller ”arborist” på internet eller leta i telefonkatalogen.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-03-30