Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Biotopskydd och skyddsområden

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd. Skyddet kan ges till områden på upp till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar om biotopskydd på skogsmark medan länsstyrelsen fattar beslut på övrig mark.

I Skellefteå kommun har 49 områden fått denna typ av skydd. Se tabellen.

Skogar med biotopskydd
Namn Objekttyp Karta Beslutsdatum
Gagsmark 17:1 barrskog 23L NV, 6b 1994-10-31
Broänge 1:15 barrnaturskog 22L SV, 0c 1995-04-04
Önnesmark 1:12 barrnaturskog 22L SV, 2c 1995-12-07
Skråmträsk 7:21 barrnaturskog 22K NO, 5f 1996-10-15
Bergsbyn barrnaturskog 22L NV, 8a 1997-12-04
Lappselsberget barrnaturskog 22J NO, 7i 1997-12-05
Lidsjön 1:5 barrnaturskog 21K, 9d
Burträsks-Norrliden 1:3 barrnaturskog 21K, 0d
Fällfors 4:5 ravinskog 23k, 6g
Blacke 1:9 barrnaturskog 22L, 0d

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-03-30