Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Provfiske

Mängder av provfisken utförs varje år för att kunna bedöma olika fisksamhällens och fiskarters status i sjöar och vattendrag. Med kontinuerliga provfisken finns möjlighet att följa upp effekter av till exempel försurning, kalkning och fiskevård eller naturliga variationer i miljön. Provfiskena är också viktiga underlag till miljökonsekvensbeskrivningar som tas fram i vattenärenden.

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-03-30