Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Vårt framtida Bureå

Skellefteå kommun planerar att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Bureå. Som en del i arbetet har kommunen tagit fram ett förslag till program.

Syftet med programmet är att lyfta fram och redovisa de visioner, mål och riktlinjer som kommunen ska utgå ifrån i den fortsatta planeringen. Programmet belyser dessutom de viktigaste förutsättningarna samt nyckelfrågor som ska behandlas i planarbetet. Samrådet ska ge möjlighet till tidig dialog innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Här finns planen utställd 2 mars–30 april

Torparens foajé, Norra Ågatan 1, Bureå.
Måndag, 08.00–19.00, tisdag–fredag, 08.00–16.00

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Måndag–fredag 07.00–19.00, lördag–söndag 08.30–16.00

Samtidigt kan ni ta del av Trafikverkets informationsmaterial om Norrbotniabanan.

Synpunkter

Ni kan lämna era synpunkter på programmet senast 30 mars via brev till Skellefteå kommun, Bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå. Eller via e-post till bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se. Uppge ärendenummer 2017:1296, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Programhandling, Bureå 2050

Programhandling Bureå2050, utkast (pdf, nytt fönster)
Programhandling Bureå2050, bilaga (pdf, nytt fönster)Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-03-02