Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon 0910-73 50 00

Telefontider Ring eller besök oss
vardagar 7-17 (receptionen 17.30)

Besöksadress Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Översiktsplaner och detaljplaner

Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny översiktsplan eller detaljplan. Alla aktuella planutställningar och samråd hittar du längre ner på sidan.

Synpunkter på aktuella planer

Du har rätt att lämna synpunkter på de planförslag du berörs av. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till bygg- och miljönämnden innan sista datum för planen.

Översiktsplaner och detaljplaner

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta reda på vilken plan som gäller för området.

Läs mer om översiktsplaner

Läs mer om detaljplaner och områdesbestämmelser

Vårt framtida Bureå

Aktuellt Skellefteå kommun planerar att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Bureå. Som en del i arbetet har kommunen tagit fram ett förslag till program.

Planeringen av Bergsbyns industriområde

Aktuellt Bergsbyns industriområde (Bergsbyn 5:79) förbereds just nu för att kunna användas till en stor industrietablering. Här kan du ta del av alla handlinga...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2018-06-15