Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skellefteås miljömål

De lokala miljömålen antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006. Här finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är uppfyllda några inte. Några nya delmål är inte antagna men de övergripande målen till år 2025 gäller fortfarande

Våra miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål. I Skellefteå har vi koncentrerat dessa miljömål till fyra lokala mål:

 

Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern, läs mer i  Skellefteå kommuns miljöprogram

Inriktningsmål för kommunens invånare och kommunal verksamhet Miljömål för oss som bor och verkar inom Skellefteå kommun

Tips till var och en 88 tips om vad vi själva kan göra för miljön 

Det finns också bakgrundsfakta till miljömålsarbetet. Dessa är visserligen från 2004 men kan trots det vara läsvärt då mycket fortfarande gäller idag fakta om miljön i Skellefteå.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-04-20