Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Trästad Skellefteå

Skellefteå är en av Sveriges ledande trästäder, både sett till anrika traditioner och som en drivande kraft inom utvecklingen av den moderna träbyggnadstekniken. Branschledande forskning och utveckling, i kombination med närheten till det senvuxna, högkvalitativa virket från Västerbottens skogar, har gett Skellefteås träbyggnadsföretag en stark position i branschen.

2017 stod Skellefteå värd för den internationella konferensen Wood building summit.

Mer om Trästad Skellefteå

Skellefteå har sedan den nationella träbyggnadsstrategin i början på 2000-talet arbetat intensivt med att etablera sig som en känd spjutspets inom träbyggnad och är idag bland annat ett etablerat besöksmål för technical visits från hela världen.

Den 14 oktober 2014 antog även kommunfullmäktige en träbyggnadsstrategi (pdf, nytt fönster) för att ytterligare höja motivationen att fler ska välja att bygga i trä.

Kontakta Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun

 

Robertsfors på besök i Trästaden

Aktuellt Samhällbyggnadschefen Tobias Rosencrantz som även är VD för allmännyttan i Roberstfors (RoBo), Maria Westerlund på fastighet, Sara Forsberg byggnadsin...

En lönsam kraftsamling i träets tecken

Aktuellt Den 4 december så var Britt-inger Olofsson och Bror Sundqvist och presenterade om utvecklingsarbetet för hållbart byggande i samverkan mellan kommun, ...

Intresse för träbyggande i Japan

Aktuellt I april var arkitekt Therese Kreisel en av deltagarna i bostadsminister Peter Eriksson delegation som besökte Japan. Träbyggande, utbyte av kunskap oc...

SuperTräåret 2017

Aktuellt 2017 är ett riktigt SuperTräår för Skellefteås del, med många stora spännande event kring hållbart byggande och trä.

Trästad Skellefteå i Sundsvall

Aktuellt Britt-Inger Olofsson deltog från Skellefteå kommun under konferensen Staden tar form i Sundsvall den 15 september. En kunskapsdag om träbyggnader – en...

Så skapar arkitekturen mervärde

Aktuellt Trästad Skellefteå var med på Business arena i Umeå den 22 februari. Therese Kreisel arkitekt medverkade i en dialog om hur arkitekturen bidrar till a...

Tema: Framtidens träbyggnader

Aktuellt Skellefteås Kulturhus var på agendan på en konferens den 7-8 februari i Stockholm om framtidens byggnader.

Skogens dag

Aktuellt Under Västerbottensdagarna på Grand hotell hade skogsklustret samlats för att belysa skogens hela värdekedja. Skogen är en av Norrlands mest spännande...

Härnösands besök med trätema

Aktuellt Ledningsgruppen från Härnösands kommun kom till Skellefteå för att lära mer om trähusbyggande i början av februari.
Härnösand som har en vision om att...

Trästad Skellefteå i Uppsala

Aktuellt Fredag den 20 januari anordnades ett Träbyggnadsseminarium i Uppsala där Skellefteå kommun föreläste om hållbart byggande med Trä som verktyg. Seminar...

Resa i Träets tecken

Aktuellt Advantage Austria ordnade en resa i Träets tecken- för en grupp från Skandinavien. Nätverket fick ny kunskap och nya kontakter inom allt från företag...

Träskydd i blickpunkten

Aktuellt Niclas Svensson, Bostadsforum 2017, samt Mikael Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen, hälsade på trästad Skellefteå. De fick se möjligheter med trä ...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-12-14