Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Trä en viktig del av Skellefteås gröna profil

Skellefteå är en modern trästad och driver den tekniska utvecklingen inom trä. I kombination med forskning och utveckling kring träbyggande på Campus förverkligas visioner om hållbart byggande som skapar attraktiva och sunda livsmiljöer till gagn för hela landet. Träbranschen i regionen har tagit ledartröjan i denna förändring av byggandet.

För mer information
Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun

 

2017 stod Skellefteå värd för den internationella konferensen Wood building summit.

Träworkshop på Exploratoriet

Aktuellt Trä en en viktig del av Skellefteås gröna profil var rubriken för dagen då Bygg- och miljönämndens ordförande Evelina Fahlesson hälsade välkommen. Syf...

Klimatsmart betong – är det möjligt?

Aktuellt Frukostmötet i Umeå den 16 februari med nätverket för hållbart byggande i kallt klimat handlade om betong och syftade till att svara på en del av fråg...

Trästad Skellefteå i Sundsvall

Aktuellt Britt-Inger Olofsson deltog från Skellefteå kommun under konferensen Staden tar form i Sundsvall den 15 september. En kunskapsdag om träbyggnader – en...

Så skapar arkitekturen mervärde

Aktuellt Trästad Skellefteå var med på Business arena i Umeå den 22 februari. Therese Kreisel arkitekt medverkade i en dialog om hur arkitekturen bidrar till a...

Tema: Framtidens träbyggnader

Aktuellt Skellefteås Kulturhus var på agendan på en konferens den 7-8 februari i Stockholm om framtidens byggnader.

Skogens dag

Aktuellt Under Västerbottensdagarna på Grand hotell hade skogsklustret samlats för att belysa skogens hela värdekedja. Skogen är en av Norrlands mest spännande...

Härnösands besök med trätema

Aktuellt Ledningsgruppen från Härnösands kommun kom till Skellefteå för att lära mer om trähusbyggande i början av februari.
Härnösand som har en vision om att...

Trästad Skellefteå i Uppsala

Aktuellt Fredag den 20 januari anordnades ett Träbyggnadsseminarium i Uppsala där Skellefteå kommun föreläste om hållbart byggande med Trä som verktyg. Seminar...

Resa i Träets tecken

Aktuellt Advantage Austria ordnade en resa i Träets tecken- för en grupp från Skandinavien. Nätverket fick ny kunskap och nya kontakter inom allt från företag...

Träskydd i blickpunkten

Aktuellt Niclas Svensson, Bostadsforum 2017, samt Mikael Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen, hälsade på trästad Skellefteå. De fick se möjligheter med trä ...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2018-03-08