Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Omvärldsanalys av Skellefteå

Världen ändras hela tiden. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, teknikutvecklingen, klimatpåverkan är några av de globala trender som påverkar världen, Sverige och självklart också Skellefteå. Hur framsynta kan vi bli? Vad är det som påverkar Skellefteå? Hur ska vi förhålla oss till dessa trender?

Skellefteå kommun står som alla kommuner inför stora förändringar. Befolkningen åldras, näringslivet struktureras om och omvärlden ställer nya krav. I rapporterna till höger kan du läsa mer om de trender och förändringar som bedöms ha en stor betydelse för Skellefteås möjligheter att vara en attraktiv kommun.


Ladda ner rapporterna till höger och där kan du läsa om omvärldstrender och fördjupningar inom vissa områden.

Dessa är:

  • Generell trendrapport 2011 (den första rapporten).
  • 2012, fokus på ökad urbanisering, infrastruktursatsningar och ökat livsstilsbaserat boende.
  • 2013, fokus på  ökad globalisering, integration och mångfald.
  • 2014, fokus på konkurrens, kompetens och sysselsättning.
  • 2015, generell trendanalys.
  • 2016, fokus på klimat, miljö och hälsa.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-03-30