Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Planer för landsbygd

I Skellefteå kommuns landsbygd, som är större än hela Sundsvall, Stockholm och Jönköpings kommuner tillsammans, bor och verkar nära hälften av Skellefteås invånare. För att kommunen ska kunna utvecklas är det angeläget att se till helheten.

I en tid där efterfrågan på bostäder, närodlad mat, förnybar energi och unik turism ökar är en levande landsbygd en tillgång och en förutsättning för tillväxten i kommunen. Landsbygden som resurs blir i framtiden allt viktigare för såväl landsbygds- som stadsbor.

Vad gör kommunen?

Förutom framtagna översiktsplaner för samtliga nio serviceorter, för kusten, vindkraften, kulturvården samt naturvården o.s.v. så jobbar kommunen med ett flertal strategier, projekt och planer för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. På den här delen av kommunens webbplats kan du läsa mer om vilka dessa är.

Översiktsplaner och detaljplaner

Aktuellt Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny översiktsplan eller detaljplan. Alla aktuella planutställningar och samråd hittar du...

Byar och byaföreningar

Aktuellt Det finns mellan 150 och 160 byar i Skellefteå kommun. Här är en lista över några samhällen, byar och tätorter som har en aktiv webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-04-13