Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Service

Kommunen arbetar på flera sätt för att glesbygden ska utvecklas positivt. Här kan du läsa mer om det.

Bidrag till landsbygdsutveckling

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel kan sökas av föreningar och organisationer inom Skellefteälvens avrinningsområde. Föreningar ska söka bidraget senast 31 januari innevarande år.

Läs mer om bygdeavgiftsmedel

 

Bidrag till utvecklingsprojekt kan ges till byautvecklingsgrupper som vill arbeta med bygdens utveckling, bevara eller skapa nya arbetstillfällen på landsbygden. Projekten ska vara allmänna, men inriktningen ska vara att underlätta att leva och bo på landsbygden. Projekten ska drivas av en byautvecklingsgrupp.
 
Det behövs ingen formell ansökningsblankett utan gruppen skriven sin egen ansökan. Till ansökan bifogas ett registreringsbevis, styrelseprotokoll som stöder ansökan samt namn, adress och telefonnummer (dagtid) till en kontaktperson.
 
Ansökan skickas till kommunstyrelsen som tar beslut löpande under året.

Leader

Leader är en metod som gör det möjligt för boende och företag/organisationer på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Läs mer om Skellefteå Älvdal
 
Läs mer om Leader

Låna till landsbygdsutveckling

Skellefteå kommun stödsparar i JAK medlemsbank för lån till lokala projekt. JAK är en icke vinstdrivande medlemsbank.
Läs mer om att låna i JAK medlemsbank
 
Gå till JAK medlemsbanks webbplats (extern webbplats, nytt fönster)

Hemsändning av dagligvaror

Om man bor inom Skellefteå kommun och ingen i hushållet kan ta sig till en butik för att handla livsmedel kan man få varorna hemsända från närmaste butik. Idag kör cirka 20 butiker ut varor.
 
Läs mer om vad som gäller vid hemsändning av dagligvaror

Skellefteå byautvecklingsråd

Tillväxt Skellefteå stöttar Skellefteå byautvecklingsråd i deras viktiga arbete med att bygga nätverk, ge information och utbildning.
 
Målet är att skapa en levande landsbygd där människor inte bara trivs att bo, utan även ges möjlighet till sysselsättning, utveckling och tillväxt. I dag har föreningen cirka 85 medlemsbyar i sitt nätverk. Är er by en av dessa?
 
Läs mer om Skellefteå byautvecklingsråd (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-03-30