Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun

Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till bredbandsstrategi för Skellefteå kommun under perioden 2015-2020. Strategin föreslår att kommunen ska arbeta för att stärka infrastrukturen så att minst 90 % av alla hushåll och företag får tillgång till bredband av hög kapacitet (100 Mbit/s). Utbyggnaden ska ske både ideellt, kommersiellt och med samhällsstöd.

Skellefteå kommun avser att söka 30-40 miljoner kronor i stöd under perioden för att ansluta ungefär 1.000 abonnenter. Eftersom stöden till bredband ännu inte är fastställda kan endast ett mindre utbyggnadsprojekt inledas under 2015. Förslaget är att utbyggnad sker i Hemmistjärn där långtgående förberedelser redan är gjorda. Därefter kommer kommunen att fatta årliga beslut om kommande utbyggnadsprojekt utifrån ett antal kriterier.

Kommunens bredbandsstrategi är en förutsättning för att i framtiden söka stöd ur EU-programmen. Via landsbygdsprogrammet kommer byaföreningar m.fl. att kunna ansöka om stöd till utbyggnad av bredband. Länsstyrelsen kommer i de fallen att ha kommunens bredbandsstrategi som underlag i utvärderingen av de orter eller byar som söker direkt via länsstyrelsen.

Bredbandsstrategi del 1, målsättningar och åtgärder (pdf, nytt fönster)

Bredbandsstrategi del 2, förutsättningar (pdf, nytt fönster)

Stöd för fibernät i ett 30-tal byar

Skellefteå Kraft har tillsammans med Skellefteå kommun fått stödmedel från Jordbruksverket för att bygga fibernät i ett 30-tal byar i Skellefteå kommun.

I dagsläget har det inte fastställts några anslutningsavgifter för de byar som omfattas av ansökan, då anslutningsavgiftens storlek dels är beroende av beslut om stöd, dels är beroende av att tillräcklig många husägare i respektive by tecknar bindande avtal om leverans av bredbandsanslutning. Som underlag för intresseanmälan har ett indikativt pris meddelats. Det indikativa priset har inte differentierats, det vill säga samma pris har använts i samtliga byar vid intresseundersökning.

I de byar som beviljas stöd ska fibernäten vara byggda senast 2020.

Skellefteå Kraft presenterar utbyggnadsplanerna på sin webbplats:

Utbyggnad i nya områden (länk till Skellefteå Kraft).

I projektet ”Bredband till fler” bygger Skellefteå kommun ortsammanbindande nät. Skellefteå Kraft nyttjar dessa ortsammanbindande nät för att ansluta vissa av byarna i sina utbyggnadsprojekt.

Detta gäller sträckorna

Bredband till fler

  • Byske - Furuögrund
  • Åsträsk - Kalvträsk

Bredband till fler, etapp 2

  • Mjödvattnet – Vallen - Svarttjärn
  • Svarttjärn - Holmsvattnet
  • Innervik - Tjärn

Projektet Bredband till fler

Att bygga smart är detsamma som att bygga logiskt. Det vill säga att de byanät som byggs måste ha ett ortssammanbindande nät att koppla upp sig mot.

Samverkansprojektet Bredband till fler ägs av AC-net. Det breder ut sig likt ett paraply under vilket utbyggnad av såväl ortssammanbindande nät som områdesnät samordnas i samarbete mellan AC-Net och kommunerna.

Mer information om projektet finns hos AC-net  

 

Mer information om bredband

Skellefteå Krafts tidplan för utbyggnad

Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts bredbandsportal

IT-infrastruktur

Jordbruksverket

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-05-22