Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång, järnväg som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Skellefteå är i nuläget Sveriges största stad som saknar persontrafik på järnväg. Att verka för att Norrbotnibanan byggs är ett prioriterat mål i strategin Skellefteå 2030. Norrbotniabanan är viktig för Sverige och hela Europa, inte minst för att Sverige tillsammans med EU ska nå sina klimatmål.

Norrbotniabanan ska möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer samt förstärka godstrafiken på järnväg i landet. De tre delprojekten Umeå, Robertsfors och Skellefteå kommer att arbeta parallellt med sina planer. Inom Skellefteå kommun sträcker sig planerna från kommungränsen i söder fram till Skellefteå centrum.

Norrbotniabanan samplaneras med övriga infrastrukturplaner för Skellefteå, Västerbotten och Norrbotten. Byggandet av en ny järnväg har påverkan på samhällsutveckling, planer, befintlig intrastruktur liksom natur och kulturvärden.

Det är Trafikverket som ansvarar för planer och markfrågor, men planeringsarbetet sker i dialog och samarbete med Skellefteå kommun och andra berörda myndigheter.

Delsträckor
Första delsträckan, Umeå–Dåva
Andra delsträckan, Dåva–Södra kommungränsen
Tredje delsträckan, Södra kommungränsen–Skellefteå C
Hela sträckan Umeå–Luleå väntas vara klar 2030

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-02-16