Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Ansluta kommunalt vatten och avlopp

Här kan du läsa hur det går till när en fastighet ansluts till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp.

1. Söka bygglov eller ringa kundtjänst

Om du planerar att bygga om eller bygga nytt ska du först ansöka om bygglov. När din ansökan kommit in tittar vi på om din fastighet har möjlighet att ansluta till kommunala vatten- och avloppstjänster. Om du redan har kommunalt vatten men planerar att bygga till eller börja bedriva verksamhet i din fastighet ska du också lämna in bygglov eller göra en anmälan. Då tittar vi på din ansökan för att avgöra om du behöver betala ytterligare en anläggningsavgift. Läs mer om när anläggningsavgift ska betalas

Om du har funderingar kring att ansluta en gammal byggnad (fastighet) som inte har kommunalt vatten kan du ringa till kundtjänst för att få information om det är möjligt.

2. Beräkna anläggningsavgift

Anläggningsavgiften beräknas utifrån bygglovet och det är en engångsavgift per godkänt bygglov. Vid tillbyggnad eller om du tänker bedriva verksamhet i din byggnad ligger det nya bygglovet som grund för att se om du behöver betala ytterligare en anläggningsavgift.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta, byggnadens storlek och hur den nyttjas (till exempel som privatboende eller för verksamhet). Läs mer om beräkning av anläggningsavgifter

3. Betala anläggningsavgift - en engångsavgift

Om det går att ansluta kommunalt vatten och avlopp till din fastighet skickas en faktura med anläggningsavgiften till dig. Innan du kan ansluta till det kommunala ledningsnätet måste anläggningsavgiften vara betald. Läs mer om när anläggningsavgift ska betalas.

4. En fackman ska installera

Installationen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras av en behörig fackman som du anlitar.

5. Installera vattenmätare och släppa på vatten

När dina ledningar är anslutna till kommunens är du snart redo för att ta emot kommunalt vatten. Men innan ditt vatten släpps på måste en vattenmätare installeras. Ta kontakt med kundtjänst för att boka en tid för installation av vattenmätaren. Läs mer om installation och användning av vattenmätare

6. Betala brukningsavgift - en löpande avgift (din vattenräkning)

När du har betalat anläggningsavgiften har du möjlighet att koppla in till det kommunala ledningsnätet. I och med den möjligheten räknas du som en abonnent. Alla abonnenter betalar löpande brukningsavgifter. Det är de avgifterna som kommer som din vattenräkning. Avgifterna består av en en fast och en rörlig del.  Om vattnet inte är påsläppt hos dig betalar du endast fasta kostnader. Läs mer om brukningsavgifter.

Hur beräknas anläggningsavgiften?

Aktuellt Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta och lägenhetsantal. Du får prisuppgifter samt dessa begrepp förklarade p...

Vad är ett verksamhetsområde?

Aktuellt För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet vara belägen inom ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatt...

Vattenavstängning

Aktuellt Kommunen har endast möjlighet att varaktigt stänga av vattnet via en kommunal serviskran om det kan göras utan att någon annan fastighet påverkas. Kom...

Sprinkler

Aktuellt Planera i god tid för din sprinkleranläggning.Det är en idé att planera för sprinkleranläggning redan i byggskedet då det oftast krävs vattenreservoar...

Byggvatten

Aktuellt Ett byggvatten innebär att ett företag har behov av vatten under en viss tid då de utför ett bygguppdrag, för att försörja sina baracker med vatten.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-09-07