Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om vad anläggningsavgifter och brukningsavgifter är och när du ska betala det. Här beskriver vi även när du räknas som en abonnent.

Anläggningsavgift

Ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp kallas för verksamhetsområde. När en fastighet ligger inom ett sådant område måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används eller inte.

Anläggningsavgiften ska bidra till kostnaden för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning. Alla fastighetsägare betalar sin del av kostnaden och hur mycket det blir beror på flera faktorer.  Läs mer om att beräkna anläggningsavgift

När anläggningsavgiften är betald har fastighetsägaren rätt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. När man har anslutit sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet är man en abonnent och måste betala brukningsavgift. Läs mer om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När ska anläggningsavgift betalas?

Ingen anläggningsavgift om eget dricksvatten uppfyller kraven

Om du har en egen dricksvattenanläggning som du vill använda (till exempel en vattenbrunn) behöver den uppfylla vissa krav för att du ska slippa betala anläggningsavgiften. Förenklat kan man säga att de här kraven ska vara uppfyllda:

Vattenkvalitén ska vara tillräckligt bra och vattenförsörjningen ska:

  • ske genom en befintlig lösning
  • vara varaktig och juridiskt säkerställd
  • ha tillräcklig kapacitet.

Läs mer om eget vatten

Läs tekniska nämndens beslut om bedömningsgrunder för att fastställa om en fastighetsägaren är avgiftsskyldig (pdf, nytt fönster)

Brukningsavgift

När du kopplat din fastighet till kommunens ledningsnät är du en abonnent. Alla abonnenter betalar löpande brukningsavgifter. Det är de avgifterna som kommer som din vattenräkning. Avgifterna består av en fast och en rörlig del.  Om vattnet inte är påsläppt hos dig betalar du endast fasta kostnader. Läs mer om avgifter för  vatten -och avloppstjänster.

Lagar och regler

Informationen på den här sidan är förenklad och beskriver avgifter och abonnemang helt kort. Om du vill ha utförlig information om vad som gäller kan du läsa mer här.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-12-18