Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Dagvatten, dränering

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator och parkeringar som leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav. Du kan hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk genom att leda dagvattnet från din fastighet, utan att det passerat ett reningsverk. Här nedan kan du läsa mer om hur du leder bort ditt dagvatten på ett bra sätt.

Hur leds dagvattnet från din fastighet?

Genom att leda dagvattnet från din fastighet rätt det vill säga ut på din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk.

Vad kan hända om dagvatten leds till spillvattennätet?

Spillvattenledningen kan bara ta emot en viss mängd vatten beroende på ledningens dimension. Vid intensiva regn finns risken att spillvattenledningen blir överbelastad. Trycket i spillvattenledningen kan då göra så att avloppsvattnet "tar andra vägar än normalt" och kan då gå upp via din eller dina grannars källarsifoner och orsaka översvämningsskador. Genom att leda ditt dagvatten till gräsmattan eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar.

Du kan själv se om du har anslutit dagvattnet rätt. 

Nedan har du tre alternativ beroende på om du har utkastare, hus med eller utan källare. Klicka på det alternativ som passar dig för mer utförlig beskrivning.

1. Har din fastighet stuprör med utkastare till gräsmattan
2. Har du ett hus med källare
3. Har du ett hus utan källare

Tips vid bortledande av dagvatten:

  • God marklutning från huset är en förutsättning för att dagvattnet ska kunna transporteras bort från huset.
  • Stuprör ska antingen ha utkastare eller vara anslutna till dagvattenbrunnen, som i sin tur är ansluten till den kommunala dagvattenledningen.
  • Kom ihåg att rensa dagvattenbrunnen regelbundet från sand och barr, så dagvattnet leds bort ordentligt från tomten.
  • Tänk på att inte tvätta bilen på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark där vattnet naturligt leds till en dagvattenbrunn, för att inte orena något vattendrag, sjö eller hav. Det kan vara skadligt för fiskar och andra vattenlevande djur. Om du vill tvätta bilen hemma välj att stå på gräs eller grus yta som då fungerar som en infiltration där de skadliga ämnena fastläggs. Det bästa är att nyttja en automattvätt eller en ”gör-det-självhall” som är utformade att ta hand om de skadliga ämnena.

Om du är osäker på till vilken brunn din fastighets stuprör är kopplade kontakta kundtjänst för mer information.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-12-28