Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Eget avlopp

För att bygga en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. I kommunen finns nästan 7000 privata avloppsanläggningar. Bor du utanför tätorterna har du troligen eget vatten och avlopp.

Detta behövs då du söker tillstånd för en avloppsanläggning

  • Ansökningsblankett.
  • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras.
  • Förslag på vilken typ av anläggning som ska anläggas. Ta kontakt med en diplomerad entreprenör innan du skickar in ansökan. 
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan).
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark.
  • Ta gärna något kort på tomten där du ritar in var du tänkt lägga avloppsanläggningen.

Anlita en kunnig entreprenör - det är viktigt!

Maskinentreprenörerna (ME) tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor genomför en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning. Till höger på sidan kan du se vilka entreprenörer som är diplomerade i Skellefteå kommun. Läs mer om vad du ska tänka på då du anlitar en entreprenör

Invänta alltid ett beslut från bygg- och miljönämnden innan ni börja gräva.

Läs om hur en avloppsanläggning ska vara utformad i informationsbladen som du hittar till höger på den här sidan.


Några skyddsavstånd som är bra att känna till

  • Avståndet från infiltrationsbädden till grundvattnet får inte understiga 1 meter. I vissa lägen måste bädden byggas upplyft. Då pumpar man vattnet från slamavskiljaren till bädden.
  • Avståndet till sjö, hav eller vattendrag bör vara så långt som möjligt och helst minst 50 meter.
  • Avståndet till en vattentäkt bör vara ca 50 meter men är också beroende på terrängen.

Slutbesiktning

När anläggningen är utförd ska ett protokoll fyllas i tillsammans med entreprenören. Grävarbetet ska fotograferas i olika moment. Detta framgår av protokollet.

Läs mer om avloppslösningar mm

Gå in på www.avloppsguiden.se och läs mer om enskilda avlopp (öppnas i nytt fönster)

ROT-avdrag

Det finns möjlighet att söka ROT-avdrag för förbättring av en avloppsanläggning, se mera på Skatteverkets hemsida http://www.skatteverket.se/

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-09-28