Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Avgifter slamtömning

Alla priser är inklusive moms.

Taxa för slamtömning (tömning enligt turlista)

Avser tömningar enligt turlista där Skellefteå kommun beslutar när tömning sker. I
taxan ingår sms-avisering, tio meters slangdragning, slamtömning samt destruktionsavgift.

Slamtömning 0 - 3 kubikmeter 1 090 kr
Slamtömning 3,1 - 6,0 kubikmeter 1 510 kr
Slamtömning 6,1 - 9 kubikmeter 2 120 kr

För fastighetsägare som har lång slangdragning eller tunga och otympliga brunnslock tillkommer nedanstående avgifter:

10-20 meter 360 kr
20-30 meter 720 kr
Längre än 30 meter från 1080 kr*
Tunga lock, t.ex. betonglock med en diameter över 80 cm från 500 kr*
Framkörning utan slamtömning 865 kr**

Fastighetsägare som har två eller flera slambrunnar/slutna tankar betalar endast 1 avgift om slamanläggningarna ligger närmare än 10 m från varandra. Vid större avstånd utgår 1 avgift per brunn/tank.

Tillägg för tömmningar utanför turlista

Vid beställning av slamtömning som sker utanför den ordinarie turlistan tillkommer nedanstående tillägg:

Tömning brunn 875 kr
Tömning brunn inom 7 dygn 1 800 kr
Tömning brunn inom 1 dygn samt helgdagar 2 425 kr
Tömning sluten tank som beställs minst 14 dagar i förväg 0 kr
Tömning sluten tank inom 14 dygn 875 kr
Tömning sluten tank inom 7 dygn 1 800 kr
Tömning sluten tank inom 1 dygn samt helgdagar 2 425 kr

Stora slamanläggningar

I priset ingår 10 meters slangdragning. Destruktionsavgift tillkommer.

Slamtömning större än 9 kubikmeter 1 600 kr/tim
Destruktionsavgift tillkommer med 100 kr/kubikmeter

* För att dra längre slang än 30 meter samt lyfta tunga brunnslock är kravet från arbetsmiljöverket att extrapersonal eller maskiner används. Kostnaden för det debiteras fastighetsägaren.

* * Avloppsanläggningar som slamtömningsfordonet inte tar sig fram till på grund av hinder eller dåliga väg- och markförhållanden. Avloppsanläggningar  som bedöms som en arbetsmiljörisk. Avloppsanläggningar som är tomma eller bara innehåller vatten. Avloppsanläggningar som inte töms på grund av att fastighetsägaren vägrar tömning. Ej utmärkta brunnar/tankar som slamtömningspersonalen inte hittar. Avloppsanläggningar som innehåller annat avfall än avloppsvatten.

Prisändringar kan ske vid ny eller ändrad lagstiftning.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-05-29