Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Att sköta en brunn

Om vattnet blir sämre under vissa perioder är det ett tecken på att ytvatten kanske rinner in i brunnen. Det är inte alltid provtagning bör vara den första åtgärden, utan en översyn av brunnen.

Grävda brunnar

 • Kontrollera så att alla skarvar mellan ringarna är täta. Vattnet ska komma från botten - inte från sidorna. Det syns ofta utmed väggarna om det rinner in vatten.
 • Kontrollera tätningen vid rörgenomgångar.
 • Se till att den omkringliggande marken lutar från brunnen. 
 • Se till att ha täta jordarter närmast brunnen.
 • Kontrollera att locket är ventilerat, men att inga råttor kan ramla ned i brunnen.
 • Isolera inte med rockwool - där trivs råttorna.

Borrade brunnar

 • Kontrollera att omgivande mark lutar från brunnsområdet.
 • Kontrollera att tätningen mellan foderrör och berget är tätt. Lyssna eller, om det är möjligt, lys med lampa för att se om det läcker in vatten.
 • Se till att inget vatten kan rinna in i foderröret uppifrån.
 • Se till att det finns ett lock på foderröret så att inga råttor kan ta sig in.
 • Kontrollera så alla rörgenomgångar är täta.
 • Ibland har brunnen/pumphuset en dränering. Se till att denna inte är tät och att inga djur kan ta sig in den vägen. Denna får absolut inte kopplas till avloppsledning.
 • Isolera inte med rockwool - där trivs råttorna.
 • Rengör utjämningsbassängen om det finns en sådan med jämna mellanrum.

  Se bildexempel på hur en brunn inte ska se ut (pdf)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07