Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nytt vatten i Skellefteå

Här kan du läsa om projektet ”Ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen”. Informationen uppdateras då det finns nytt material att presentera.

 

Politiska beslut

Aktuellt Här kan du ta del av beslut nyligen tagna i tekniska nämnden och kommunfullmäktige.

Tidplan och händelser

Aktuellt Tekniska nämnden beslutade 2014-06-16 att den nya anläggningen som ska förse Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen med nytt dricksvatten...

Mottagare

Aktuellt De som idag får sitt dricksvatten från Abborrens vattenverk och Slinds vattenverk kommer att få sitt vatten från den nya anläggningen i Medle. Efterso...

Bakgrund

Aktuellt För att få en jämnare och bättre kvalitet på råvattnet, det vatten som ska renas till dricksvatten, planerar Skellefteå kommun att försörja Skellefteå...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2018-04-10