Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Beskrivning av vattenförsörjningssystemet

Ny vattenförsörjning, illustratör: Kjell Magnusson
Anläggningen i Medle. Illustratör: Kjell Magnusson

Här får du en beskrivning av det planerade vattenförsörjningssystemet.

Anläggningen i Medle

Den vattenförsörjning som ska förverkligas, Medlealternativet, består i att vatten från marken ska pumpas upp från brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte räcker till så ska älvsvatten infiltreras i marken i Selsforsen för att renas och ansluta till det naturliga grundvattnet som finns där . Efter att vattnet har pumpats upp i de fyra uttagsområdena Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark ska det ledas i ledningar till ett nytt vattenverk som ska placeras i Medle. Efter luftning för att få bort järn och mangan, klorering och UV-ljus ska vattnet ledas från vattenverket dels till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till de som idag får sitt vatten från Abborrens vattenverk och dels till Slind och vidare i befintligt ledningsnät för de som idag får sitt vatten från Slinds vattenverk. Genom att nyttja det naturliga grundvattnet i åsen och ha fyra uttagsområden så finns reservvatten om något händer i älven eller i uttagsområdena (tex på grund av utsläpp av olja).

Här kan du se en illustration som visar den planerade anläggningen i Medle (pdf, nytt fönster) Illustrationen är inte skalenlig eller exakt. Den visar bara på ett enkelt sätt hur den nya anläggningen kommer att byggas.

Tidplan och händelser

Aktuellt Tekniska nämnden beslutade 2014-06-16 att den nya anläggningen som ska förse Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen med nytt dricksvatten...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-11-01