Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Varför vattenmätare?

Anledningen till att de flesta hushåll har en vattenmätare installerad är att mätning av vattnet ska ge underlag till rättvis debitering.

Var ska mätaren placeras?

Du som fastighetsägare ansvarar och förbereder så att en vattenmätaren kan installeras enligt standarden för placering av vattenmätare.

Då det är klart  för dig att koppla in vatten, tar du kontakt med mätarverkstan som kommer och installerar en vattenmätare. Innan mätaren installeras måste du först ha betalat anläggningsavgiften.

Du ansvarar för tillsyn av mätaren

Du som fastighetsägaren ansvarar för all installation och vattenledning från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Det innebär också ansvar för tillsyn av att mätaren exempelvis inte läcker, att den skyddas mot frost-, värme- och annan yttre påverkan. Avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem regelbundet, så att de går att stänga av vid behov.
Skulle läckage uppstå från mätaren kontaktar du snarast mätarverkstan. Skulle läckage uppstå från din fastighets vattenledning kontaktar du en privat VVS installatör. Golv och väggar där mätaren sitter bör tåla spill och läckage av vatten. Läs mer om vattenläckage.

Beräknad förbrukning

Man brukar beräkna att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 m³ vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi från detta, tidigare års förbrukning eller enligt de uppgifter du lämnar till oss.

Om antalet personer i din familj förändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa en bli överraskad på kostnaden vid årsavläsningen på grund av fel preliminär förbrukad mängd vatten, är det en bra idé att du kontakta oss via kundtjänst så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Avläsning av mätarställningen

Vi debiterar dig i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att vi ska kunna ge dig en så korrekt årlig vattenavgift som möjligt, behöver du hjälpa oss genom att läsa mätaren minst en gång per år och skicka in uppgiften till oss. Den nya avläsningen påvisar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket innebära högre eller lägre avgift på nästa räkning.

När ska en vattenmätare bytas ut?

Swedac är sedan 2007 föreskrivande myndighet och ansvarar för det regelverk som styr över vattenmätare. Det är Swedac som upprättar regler för exempelvis när vattenmätaren ska tas in för kontroll för att se om den mäter rätt.

Hur länge varje mätare får vara i drift innan den måste tas in för kontroll regleras enligt föreskriften STAFS 2007:2, enligt 5 §.
Kallvattenmätare upp till storlek qn 5                      10 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 10                      5 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 20                      5 års utesittningstid

Vi kontaktar dig när det blir dags att byta din vattenmätare.

Vem kontrollerar att vattenmätaren mäter rätt?

Det är naturligtvis viktigt att mätarna fortsätter att mäta rätt även efter att de har tagits i bruk. Därför ska de också genomgå återkommande kontroller. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, granskar och godkänner företag som provar, kalibrerar, certifierar och kontrollerar. Det kallas ackreditering.

SWEDAC har godkänt Skellefteå kommun mätarverkstad som ackrediterad kontrollorgan.
Ackreditering bevisar kompetens att den som utför kontrollen av vattenmätaren har en god kvalitet och uppfyller kraven.

För att säkerställa att kraven uppfylls ska en mätare, innan den tas i bruk, genomgå bedömning av överensstämmelse av ett ackrediterat kontrollorgan. Bara mätare som uppfyller kraven får förses med CE-märkning.

Skulle det visa sig att din mätare registrerat fel, kommer vi att återbetala dig för den felaktiga mängden.
Vad händer med din mätare då den tas in för kontroll? (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fakta om vattenmätaren

Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen. Det är det nummer som identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge.

Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används. Räkneverket i en mätare visar mätarens ställning i antalet kubikmeter. De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter och så vidare. När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07